[@ProyectoGoliath] Guía jurídica para defenderse de la impunidad policial

ESPAÑA |Guía jurídica para defenderse de la impunidad policial |1. Identificación de tu persona

1. Identificación de tu persona | Si la policía te para

2. Cacheos y registros de pertenencias

3. Detención y retención

4. Otros registros y controles

5. Estancia en comisaría

6. Malos tratos y torturas

7. Vigilantes y guardas de seguridad privada

8. Derechos en manifestaciones y concentraciones

9. ¿Está un policía obligado a indicarme su número identificativo, si así se lo requiero?

ESPAÑA |Guía jurídica para defenderse de la impunidad policial |9. Obligación de identificación de la policía

DERECHOS BÁSICOS en manifestaciones

La libertad de expresión, manifestación o reunión, son derechos fundamentales de las personas y están protegidos por la norma constitucional del Estado español, en sus Art. 20 y 21. De acuerdo  con éstas normas,  puedes ejercer tu derecho a expresarte y manifestarte. Por medio de una manifestación,  una acción directa no violenta, con una pancarta, repartiendo comunicados, gritando o cantando consignas, etc…

El derecho de manifestación y reunión no necesita autorización gubernativa,  pero sí requiere comunicación previa, cuando se prevea que vayan a congregarse más de 20 personas. Si no se comunica, cabe que la policía impida su desarrollo.

IDENTIFICACIÓN

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, autoriza a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a pedir tu documentación (exhibición del DNI o pasaporte), siempre que el conocimiento de tu identidad fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomienda esta Ley (proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana).

Continua llegint

Àgora 99: 4 dies de debat sobre Deute, Democràcia i Drets

MADRID – De  l’1 al 4 de novembre

Àgora 99

Comunicat realitzat per premsa indignada https://bitly.com/NPAgora99

De  l’1 al 4 de novembre se celebra a Madrid Ágora99, una trobada Euromediterrània sobre Deute, Democràcia, i Drets http://99agora.net/2012/07/encuentro-euro-mediterraneo-deuda-derechos-y-democracia/

La  proposta neix a les jornades europees “Blockupy” que van tenir lloc a la ciutat de Frankfurt del 17 al 20 de maig, després de les quals es va definir la necessitat que la ciutadania disposi d’espais per tractar, a nivell internacional, temes com la pèrdua de sobirania i de drets tant socials com civils, que comporten les polítiques de retallades i l’excés de poder financer, així com disposar  d’un marc de treball per traçar estratègies comunes.

L’objectiu  és sortir de la trobada amb un calendari de treball i eines comunes al voltant dels tres eixos de l’Àgora: deute, democràcia i drets.

En què consistirà?

La trobada tindrà diferents tipus d’espais de treball:

TALLER DE PRESENTACIONS: Primer moment de trobada per eixos, en el qual es fa una breu introducció per taller.

TAULES  RODONES: N’hi haurà una el divendres al matí, serà un espai més clàssic, en forma de xerrada amb representants dels diversos nodes de les xarxes europees.

TALLERS: Seran espais de treball pràctic i d’intercanvi de sabers. Hi haurà diferents tallers per a cada un dels eixos (Deute, Drets, Democràcia) dels quals sortiran propostes que es treballaran en els grups de treball.

GRUPS  DE TREBALL/PROPOSTES: Cadascun dels eixos, després dels tallers, tindrà un punt de convergència en els quals es bolcaran les propostes de cada taller, per a agrupar-les i treballar-les entre totes .

ASSEMBLEA GENERAL: moment en el qual posarem en comú totes les propostes i consensuarem les que portarem a terme en comú.

Així  mateix, durant la trobada es realitzarà un taller continu de desobediència civil, comptarem amb un espai en el qual es mapejaran diverses iniciatives europees i l’assemblea estatal de #peoplewitness, una xarxa d’streamers connectats que retransmeten en directe notícies d’interès político-social. http://peoplewitness.wordpress.com/2012/10/23/encuentro-estatal-de-streamers-peoplewitness/

Com a Agora 99 entenem que la difusió i la comunicació del que passi en aquesta trobada és una tasca transversal i compartida per totes les que la formem, i ens agradaria aprofitar aquest esdeveniment per a potenciar  l’ús d’eines que faciliten i multipliquen aquesta comunicació.

Amb aquest objectiu proposem, per al dijous 1, tallers de Twitter i Bambuser. La  intenció d’aquests tallers és donar les nocions bàsiques perquè totes les participants en la trobada s’animin a utilitzar aquestes eines durant  la trobada.

En cadascuna d’aquestes sessions tindrà un HT i hi haurà com a mínim una persona de suport de Bambuser i una altra de Twitter. La seva funció serà resoldre dubtes i anar donant més indicacions segons vagi avançant el nivell de destresa dels participants.

Es tracta d’una trobada proposada per les ciutadanes i ciutadans, inclusiva i oberta a totes aquelles persones que hi vulguin participar.

Programa

http://99agora.net/99agora-overflow-europe/program-programa/

+ Info

contacto@99agora.net

web: http://99agora.net

twitter: @99_agora

pàgina a Facebok: http://www.facebook.com/99Agora

esdeveniment: http://www.facebook.com/events/479227915441298/

Acull participants: http://99agora.net/acoger-participantes/

Comparteix cotxe per assistir a Agora99: http://99agora.net/share-car-compartir-coche/

Cartelleria: http://99agora.net/workgroups/communications/

Informació clau de l’esdeveniment: http://99agora.net/2012/07/encuentro-euro-mediterraneo-deuda-derechos-y-democracia/