TRIODOS BANK

Triodos Bank és un banc europeu independent amb més de 30 anys d’experiència en la banca ètica i sostenible. Desenvolupen un innovador model de negoci bancari basat en la transparència, que combina la rendibilitat financera amb la rendibilitat social i mediambiental. Els estalvis dels seus clients els hi permeten finançar iniciatives innovadores que, a més de ser rendibles, beneficien a les persones i el medi ambient.
Des de l’any 2004 operen a l’Estat Espanyol sota la supervisió del Banc d’Espanya en matèria de liquiditat i transparència i del Banc Central dels Països Baixos. Disposa de delegacions a Catalunya, Andalusia, Madrid, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Aragó, País Basc, Balears i Canàries i té previst obrir més oficines a diverses comunitats autònomes.

http://www.triodos.es/es/particulares/