Reforma Sistema Electoral 15M (RSE15M)

Aquest grup de treball, nascut en el marc de Comissió de Continguts de l’Assamblea de Plaça Catalunya (Barcelona), dedica els seus esforços a impulsar alternatives al sistema electoral actual, posant especial atenció en solucionar la seva falta de representativitat, de mecanismes de control de la classe política, de transparència i de separació real de poders.
 El funcionament del grup es basa en la recepció de tot tipus de propostes relacionades amb aquests problemes, sense fer distinció ideològica ni de cap altra classe. D’aquesta manera, tothom pot participar-hi lliurement i convidem a que així sigui.
 Una cop recollides aquestes propostes el grup les sintetitza i classifica per poder estudiar la seva viabilitat pràctica. En el moment en que quedin establertes totes las alternatives possibles i reals, es passarà a difondre-les i presentar-les a tota la societat per buscar el major consens possible en l’elecció de les propostes que calgui aplicar.

L’últim objectiu és doncs l’aplicació de les alternatives consensuades i aprovades pel conjunto de la societat, estudiant els diversos camins possibles per fer-ho.

correu: reforma.sistema.electoral.15m@gmail.com