OIKOCRÈDIT

Oikocredit és una cooperativa d’àmbit mundial creada a Holanda i amb una delegació a Catalunya que, des de 1975, atorga crèdits a centenars d’organitzacions locals de països en vies de desenvolupament.
Dóna suport financer en forma de crèdits convencionals i de microcrèdits per al desenvolupament d’iniciatives productives. Aquestes han de ser sempre viables econòmicament, però encara més important que això és que tinguin un impacte social positiu en les comunitats on es porten a terme. Per tant es tracta d’iniciatives productives que s’han d’adreçar al col·lectiu de persones més desfavorides, a fomentar la promoció de la dona, el respecte pel medi ambient i basat tot, preferentment, en una estructura cooperativista.

http://www.oikocredit.cat/oikocredit/