[pdf] Projecte de RDL sobre els drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

Us presentem l’esborrany de text refós LISMI+LIONDAU, que afecta a les persones amb diversitat funcional. La nova norma pretén ser aprovada en Consell de Ministres com a Reial Decret Legislatiu a la tardor, sense que hagi estat debatuda, consultada, consensuada, ni en àmbit parlamentari, ni a les persones a qui afectarà.

L’acompanyem d’algunes consideracions que creiem interessants i de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, aprovada Per l’Assemblea General de les Nacions  Unides i ratificada  per Espanya el 21 d’abril de 2008

.

[pdf] El projecte de RDL text refós LISMI+LIONDAU

.
[pdf] Consideracions realitzades per DINCAT
.
[pdf] Consideracions realitzades per Gay-Vendrell Advocats
.

[pdf] Document ONU
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Diversitat Funcional. LISMI

LISMI

La LISMI és la llei d’integració social de persones amb diversitat funcional, Llei 13/1982 de 7 d’abril, que estableix per a les empreses públiques i privades, amb una plantilla superior a 50 treballadors, la obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%. La LISMI pretén, entre altres objectius, impulsar i fomentar la integració laboral de persones amb diversitat funcional.

Amb l’objectiu de facilitar a les empreses el compliment d’aquesta obligació, es van establir una sèrie de mesures de caràcter excepcional a la LISMI que es troben recollides en el reial decret 364/2005. Són les anomenades Mesures Alternatives.
.
BOE Llei 13/1982 d’ integració social de les persones amb diversitat funcional. (LISMI)
.
BOE Reial Decret 364/2005 pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb diversitat funcional.
.
BOE Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. (LIONDAU)
.
BOE Llei 49/2007, per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
.
[pdf] LISMI. Guia de la Llei i de Mesures Alternatives (2011)
Fundació Catalana de l’Esplai
.
[pdf] Algunes qüestions sobre contractació de persones amb discapacitat intel.lectual i sobre mesures alternatives
APPS
.
[pdf] Mesures alternatives a la LISMI
CCOO. Secretaría de Política Social
.
[premsa] (18maig12) Madrilonia por Foro de Vida Independiente y Divertad
El borrador de la futura Ley General de Discapacidad no soluciona el problema de la discriminación
.
[premsa] (28gen13) Autismo Diario
Comienza a tramitarse la futura Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social

logo_color diversitat funcional

BCN [Concentració] Això sí que no. Si ens retalleu, desapareixem

dilluns 3 de desembre

  • A 2 quarts de 7 de la tarda

Això si que no (Manifest)Lloc: Plaça de Sant Jaume de Barcelona

Convoca: Dincat i altres entitats

[pdf] Manifest per la plena ciutadania de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

El president de la Confederació Espanyola d’Organitzacions a favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual (FEAPS), Juan Cid, ha escrit una carta mitjançant la qual anima a participar en les mobilitzacions dels dies 2 i 3 de desembre

https://acampadasbd.wordpress.com/category/gdt-discapacitat/

MANIFEST Pro-Integració de les persones amb diversitat funcional

(cat)
Para leer en castellano pulsa aquí

[pdf] Manifest Pro Integració Social

Manifest Pro Integració Social, real, efectiva i completa de les Persones amb Diversitat Funcional

Aquestes darreres setmanes hem viscut amb perplexitat com la Generalitat de Catalunya anunciava noves retallades de caràcter social, entre les quals hi estaven incloses significatives minoracions d’un 56% de les subvencions que rebien les Entitats Catalanes (Centres especials de Treball) que adreçaven llur activitat a facilitar i garantir la integració social dels catalans amb diversitat funcional, per reducció de les aportacions que rebien per aquest concepte del Govern de l’Estat .

Aquestes mesures suposen, utilitzant l’argot dels nostres governants, haver creuat una de les LÍNEES VERMELLES més grosses que existeixen en la nostra societat:

–          S’ha deixat sense capacitat de supervivència o aletargades per asfixia econòmica, a la majoria  de les CTE i la resta d’Entitats Catalanes que actuen sense ànim de lucre fent la seva feina promovent la integració social i laboral de les Persones amb Diversitat Funcional.

–          Es calcula que aquesta dràstica retallada pot deixar a l’atur, només a Catalunya, a uns 400 professionals directes que presten servei en aquests CTE i la resta d’Entitats que intervenen en les tasques d’integració social i laboral de les persones amb Diversitat Funcional.

–          Això vol dir també que aquesta retallada suposa deixar sense feina directe a uns 2500 treballadors a Catalunya amb Diversitat Funcional per la impossibilitat que tindran els CTE de poder mantenir els seus actuals nivells d’activitat .

–          Així mateix han deixat sense un mínim d’esperança de futur a les seves famílies, ni a possibles futurs usuaris d’aquest serveis que els permetien integrar-se i formar part com actius socials, amb autonomia i dignitat.

–          Aquest col·lectiu de treballadors amb Diversitat Funcional en el context d’una gravíssima crisi econòmica general, òbviament entra directament a formar part del nucli dur de persones amb un ALTÍSSIM RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

Continua llegint