[#EuroXrecepta] Formulari per reclamar la devolució de la taxa de l’euro per recepta i el procediment per fer-ho

Font: CatSalut. Servei Català de la Salut

Per descarregar el formulari fes clic aquí

.

1 Euro por recetaEl 6 de maig de 2014 el Ple del Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va implantar el 23 de juny de 2012 i que estava suspesa des del 15 de gener de 2013.

El CatSalut ha habilitat el procediment per tal que els ciutadans puguin sol·licitar la devolució de l’import que van abonar a les farmàcies en concepte d’aquesta taxa, quan van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una recepta mèdica del CatSalut, durant el període de la seva vigència (entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener de 2013).

Com podeu tramitar el retorn de l’import de la taxa?

Les sol·licituds s’han de presentar, mitjançant el formulari establert. No cal especificar-hi l’import a retornar, ni adjuntar-hi cap comprovant, ja que a través dels sistemes d’informació el CatSalut ja disposa de les dades i de la informació necessària. Atès que la devolució de l’import es farà per transferència bancària és necessari que ens faciliteu les vostres dades bancàries i que aneu a la vostra entitat bancària amb el formulari per tal d’obtenir-ne la conformació.

Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que estigueu al corrent de les obligacions triburàries i que no tingueu cap deute amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

On heu de presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de devolució de la taxa s’han de presentar preferentment al vostre centre d’atenció primària (CAP) o a la unitat d’atenció al client de la regió sanitària corresponent, sens perjudici del que disposa l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

.

logo_ocmsbd_vn_400A Sabadell estem llançant un Observatori Ciutadà Municipal. Es tracta d’una eina creada per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) per exigir més transparència en els nostres municipis.
Per a que serveix aquesta eina?
  • Es poden enviar instàncies i fer-les públiques.
  • Es poden tractar els pressupostos municipals.
Qualsevol pot utilitzar-la independentment de la seva situació legal perquè les instàncies arriben es tramiten amb el NIF de l’associació que crearem en breu, això suposarà que el col·lectiu immigrant, per exemple, pugi fer sentir la seva veu per mitjà d’aquesta eina.
Si voleu més informació entreu a:

Per demanar informació, dades o documents a les institucions: Tu derecho a saber @tuderechoasaber

logos_tuderechoasaberCom funciona?

El primer que necessites és una idea. La resta és quelcom molt senzill. Decideix a quina institució —nacional, autonòmica o local— vols demanar la informació, dades o documents. Després, omple el formulari. A continuació, nosaltres enviem un correu electrònic a l’organisme corresponent, i et mantenim al corrent de quan arriba la resposta.

Espanya no compta amb una llei que reguli l’accés a la informació, de manera que, segons la norma administrativa vigent (Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú), les institucions tenen tres mesos per contestar.

El procés és més ràpid si el que demanes és informació que té a veure amb el medi ambient ja que a Espanya sí comptem amb una llei d’accés a informació mediambiental. Les institucions públiques, en aquests casos, han de contestar en un mes.

En el moment en què obtenim una resposta, te l’enviem i automàticament la publiquem al web. Has d’indicar si estàs satisfet o no, si necessites més informació o si vols presentar un recurs. No et preocupis. El sistema t’avisarà si passa el termini i no reps resposta.

Totes les comunicacions quedaran publicades a tuderechoasaber.es per a que qualsevol persona amb la mateixa pregunta pugui consultar-la, sense haver de passar pel mateix tràmit.

Tu derecho a saber

Guia para solicitantes

Les multes de tràfic i La instancia de descargos para multas en la zona azul

Esto es algo que nos vale a todas para que estos dueños de las empresas concesionarias privadas que tiene el Ayuntamiento para explotar la zona azul no nos sigan robando en nuestras narices ya que no sé si Uds. saben esto:

Las multas que te ponen cuando se nos olvida poner el ticket de zona azul son todas nulas de pleno derecho según el art. 47.1.b de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y el art. 3 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero.

Para ello pongamos nuestros datos en el archivo adjunto, que es una instancia tipo que entregaremos en Diputación o en cualquier punto de atención ciudadana, por duplicado, pero no antes de que llegue la multa a casa (para poder poner el número de expediente de la multa). Una vez entregado en información le decimos al funcionario que le de entrada al documento sellando las copias que le llevaremos. En 1 mes aprox. contesta la Diputación dándonos la razón y archivando el expediente. Fuera multa y embargo de cuenta bancaria!!

A partir de la notificación, que es el dia en que el notificador nos entrega la multa, disponemos  de 15 días para presentar la instancia de desgardos que aquí adjuntamos debidamente rellenada (Solo hay que añadier los dastos personales, el número de expediente de la multa y la fecha).

.

[Doc] LA INSTANCIA DE DESCARGOS

.

Les multes

[Dossier] Les multes: tots els tràmits, tots els Dret Editat per el Síndic municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín
[pdf] Les multes: tots els tràmits, tots els Dret

 

[Formularis reclamació] Dret a l’actualització de la pensió de l’any 2012 via @CollectiuRonda

La Comissió de la Gent Gran 15M, se hace eco de ello y apoya, de manera inmediata dando la máxima difusión y posteriormente, convocando otras actuaciones que difunda esta nueva liquidación de nuestros derechos

facebook: Comissio Gent Gran 15M

cgentgran@gmail.com

[pdf] Formulari (català)

[pdf] Formulario (castellano)

.

Dret a l’actualització (Col·lectiu Ronda)

El Govern espanyol vulnera greument la llei amb la seva decisió de no compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes durant 2012. Des del Col·lectiu Ronda posem gratuïtament a la vostra disposició els formularis necessaris per reclamar aquesta actualització.

[Traducción al castellano]
L’Estat espanyol té l’obligació legal de compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes acumulat durant l’any 2012, tal i com estableix la Llei General de la Seguretat Social. Malgrat la claredat de la norma en vigor, però, l’Executiu ha presentat el Reial Decret 28/2012 on, a banda d’anunciar minses pujades de les pensions pel proper any, anuncia que no té intenció de revaloritzar les pensions d’aquest any tal i com és la seva obligació.

¿Quina revalorització?

Continua llegint

[IPP] FORMULARIOS DE QUEJA SANIDAD

FORMULARIS DE QUEIXA

Queixar-se davant la mala administració dels recursos públics i les seves conseqüències és un dret que hem d’exercir, i que exercim molt poc.

Part de l’estratègia de la IPP (Iniciativa Penal Popular) és promoure la queixa dels usuaris per la mala atenció rebuda, i recollir tota la informació per poder establir l’abast del dany que les polítiques de retallada pressupostària li estan fent al sistema de salut

La teva col·laboració és important:

1. Escolliu el model de formulari de queixa/reclamació que s’adapta millor a la situació que voleu denunciar:

– Espera excessiva per a intervenció quirúrgica (formulari)
– Espera excessiva per a fer proves diagnòstiques (formulari)
– Termini d’espera excessiu per a l’hospitalització (formulari)
– Termini d’espera excessiu per a visita (formulari)
– Termini d’espera excessiu per a derivació o trasllat a un altre servei (formulari)

2. Imprimiu també el formulari per a enviar la queixa al director del Servei Català de la Salut

FORMULARIS DE QUEIXA