COOP57

COOP57 és una cooperativa de serveis que destina els seus recursos a donar préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.
Les persones i les entitats que dipositen els estalvis a COOP57 participen en l’establiment dels principis i criteris d’inversió i en la gestió dels recursos. Gestionen els recursos amb criteris democràtics i de transparència.

http://www.coop57.coop/