[#EuroXrecepta] Formulari per reclamar la devolució de la taxa de l’euro per recepta i el procediment per fer-ho

Font: CatSalut. Servei Català de la Salut

Per descarregar el formulari fes clic aquí

.

1 Euro por recetaEl 6 de maig de 2014 el Ple del Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va implantar el 23 de juny de 2012 i que estava suspesa des del 15 de gener de 2013.

El CatSalut ha habilitat el procediment per tal que els ciutadans puguin sol·licitar la devolució de l’import que van abonar a les farmàcies en concepte d’aquesta taxa, quan van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una recepta mèdica del CatSalut, durant el període de la seva vigència (entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener de 2013).

Com podeu tramitar el retorn de l’import de la taxa?

Les sol·licituds s’han de presentar, mitjançant el formulari establert. No cal especificar-hi l’import a retornar, ni adjuntar-hi cap comprovant, ja que a través dels sistemes d’informació el CatSalut ja disposa de les dades i de la informació necessària. Atès que la devolució de l’import es farà per transferència bancària és necessari que ens faciliteu les vostres dades bancàries i que aneu a la vostra entitat bancària amb el formulari per tal d’obtenir-ne la conformació.

Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que estigueu al corrent de les obligacions triburàries i que no tingueu cap deute amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

On heu de presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de devolució de la taxa s’han de presentar preferentment al vostre centre d’atenció primària (CAP) o a la unitat d’atenció al client de la regió sanitària corresponent, sens perjudici del que disposa l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

SABADELL – Inici de la Campanya contra l’euro per recepta

Dilluns 1 d’octubre

  • A les 6 de la tarda

Lloc: Passeig Manresa. Sabadell

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Vallès Occidental

Full difusió en català i castellà: 

[premsa] (2oct12) isabadell per Redacció

Comença una campanya contra l’euro per recepta

La Federació d’Associacions de Veïns inicia repartint fulletons la protesta contra la taxa.
Consideren que el “repagament” es pot aturar si molta gent es suma a la desobediència

[Difusió-Octavetes] GUIA FÀCIL PER NO PAGAR L’€URO x RECEPTA

Asamblea Sabadell

[PDF] GUIA FÀCIL PER NO PAGAR L’€URO x RECEPTA

(en català i castellà)

octaveta en català:

octavilla en castellano:

Continua llegint

[PDF] CAMPANYA CONTRA L’€URO x RECEPTA

 

[PDF] RECEPTA FINAL

Guia fàcil per no pagar L’€URO x RECEPTA

CARTA AL FARMACÈUTIC (OPCIONAL)

per omplir si no volem pagar l’Euro x Recepta (català)

[PDF] CatSalut. Instrucció 07/2012

Implantació de la taxa d’un euro per recepta

Taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació.

Instrucció de l’ICS pels farmacèutics

[articles] CAMPANYA CONTRA L’€URO x RECEPTA

Acampada Sabadell

(28juny12) Dempeus per la Salut Pública

NO a l’euro per recepta

NO a la taxa més indigne del govern més covard

Formularis en català i en castellano

[premsa] (22juny12) Público por EFE

Catalunya sancionará el impago del euro por receta con un 20%

Los ciudadanos que se declaren insumisos ante la nueva ley serán deudores de la Generalitat. Aun así, algunas asociaciones promueven la desobediencia.

El 20% de 1 euro son 20 céntimos: la insumisión es totalmente factible

(26juny12) Dempeus per la Salut Pública

Petites o no tan petites anècdotes al voltant de l’euro per recepte (#novullREpagar)