2a Trobada de Viles i Pobles de Catalunya

Dissabte 3 de desembre

TERRASSA i SABADELL

TROBADA NACIONAL DE VILES I POBLES DE CATALUNYA:

Actes Trobades Comissions 3D

Actes Trobada Catalana a Ca l’Afou 31-1N

Manifest  de Ca L’Afou: manifest