[@SanitatSBD15M] Sobre el VISC+ #NoAlVISC+

Captura

SOBRE EL VISC+

  Als polítics sociovergents no els tremola la mà quan tracten d’aprimar l’Administració Pública ni quan retallen drets socials. El VISC+ sorgeix d’un imperatiu mercantil i ens el volen imposar amb amenaces: “o el tirem endavant o el dèficit de l’Administració serà molt més gran”. Però Innovació i Eficiència són perfectament compatibles amb el nostre Dret a la Intimitat, amb tots els nostres drets.

Baixa’t fent clic aquí el document [Pdf] Sobre el VISC+

.

QUÈ ÉS EL VISC+

El VISC+ (Més Valor a la Informació de Salut de Catalunya), és un projecte públic-privat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), per «donar valor» a les dades sanitàries dels usuaris del sistema públic català, tot un engranatge de procediments per tal que les dades puguin ser tractades i venudes. Aquest projecte va ser aprovat el dia 4 de març de 2013 pel Govern de la Generalitat.

Les dades dels usuaris de la sanitat pública a Catalunya actualment es troben centralitzades en una seu electrònica, la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) que avui recull més de 80 milions de documents clínics relacionats per tractaments informàtics que conformen el Big Data de Salut.

VISC+, -VALORS HUMANS

Continua llegint

Firma contra el #TTIP y el #CETA y descubre por qué! #NOalTTIP @NOalTTIP

DIBUJO-TTIP

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión

¿Por qué se debe firmar la ICE (Iniciativa de los Ciudadanos Europeos) autoorganizada?​

La UE tiene la intención de firmar próximamente dos acuerdos comerciales de gran envergadura: uno con Canadá (CETA) y otro con los EEUU (TTIP). La línea oficial es que esto va a crear empleo y estimular el crecimiento económico. No obstante los verdaderos beneficiarios de estos acuerdos serán las grandes empresas y no la ciudadanía.

.

Firmad la ICE aquí

manifiesto ¡NO al TTIP!

.
Artiulos sobre el TTIP:
· Para saber más del TTIP (y combatirlo mejor) (Àngels M. Castells)
· TTIP y CETA: tratados de comercio devastadores para el empleo y la economía (eldiario.es)
· Análisis desde la Sanidad de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) (Punts de Vista)
· 50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio (Alberto Garzón y Desiderios Cansino)
· Wikileaks sigue desvelando secretos del TIPP y el poder de la industria farmacéutica (Àngels M. Castells)
· Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales (Diagonal)
· 7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer (eldiario.es)
· El riesgo de incluir un mecanismo de solución de controversias inversores-estados en las negociaciones de un Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (Amigos de la Tierra)
· Tractat de lliure comerç entre EUA i UE [CAT] (Vicenç Navarro)
.
[youtube http://youtu.be/G8ecqbrXBBk]
[youtube http://youtu.be/VIWR9HHxA-k]
[youtube http://youtu.be/EBCJhFFOHUA]

[Document] Sr Boi Ruiz, #ElsNúmerosNoQuadren

Per descarregar-vos el document en [pdf ]  feu clic aquí

.

Els contractes del CatSalut amb la Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya

Mentre disminueix la capacitat hospitalària i assistencial a l’Hospital Taulí (Hospital de Sabadell) i creix la inversió en serveis hospitalaris privats, el conseller Boi Ruiz i el seu grup d’amics estan suprimint de la Sanitat Pública serveis, operacions quirúrgiques específiques i proves diagnòstiques i estan creant un marc adequat per a la mercantilització de la medicina especialitzada i hospitalària.

1Llits

Producte de la col·laboració entre el GdT 15M Sanitat de Sabadell i la parlamentària d’Iniciativa per Catalunya Verds i membre de la Comissió de Salut (CS) Marta Ribas, el 9 de juliol de 2014 aquesta va interpel·lar el senyor Boi Ruiz, Conseller de Salut del govern de la Generalitat de Catalunya, sobre els contractes del CatSalut amb la Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya que pertanyen al grup sanitari privat IdcSalud, abans anomenat Capio. Aquests contractes, sempre han estat justificats pels dirigents del Departament de Salut, del CatSalut i del consistori sabadellenc, com la solució a la congestió de les llistes d’espera quirúrgiques de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT). Nosaltres pensem que no és un argument suficient perquè hi hagi una continuïtat en les derivacions  d’operacions quirúrgiques i determinats serveis cap a l’assistència  privada. I a més, aquestes raons no ens quadren.

Continua llegint

[Documento] Sr Boi Ruiz, #LosNúmerosNoCuadran

Para decargarte el documento en [pdf] haz un clic aquí

.

Los contratos del CatSalut con la Clínica del Vallés y el Hospital General de Cataluña 

Mientras disminuye la capacidad hospitalaria y asistencial del Hospital Taulí (Hospital de Sabadell) y crece la inversión en servicios hospitalarios privados, el consejero Boi Ruiz y su grupo de amigos están suprimiendo de la Sanidad Pública servicios, operaciones quirúrgicas específicas y pruebas diagnósticas y están creando un marco adecuado para la mercantilización de la medicina especializada y hospitalaria.

8Camas

Producto de la colaboración entre el GdT 15M Sanidad de Sabadell y la parlamentaria de Iniciativa per Catalunya Verds y miembro de la Comisión de Salud (CS) Marta Ribas, el 9 de julio de 2014 ésta interpeló al señor  Boi Ruiz, Consejero de Salud del gobierno de la Generalitat de Catalunya, sobre los contratos del CatSalut con la Clínica del Vallés y el Hospital General de Cataluña que pertenecen al grupo sanitario privado IdcSalud, antes llamado Capio. Estos contratos, siempre han sido justificados por los dirigentes del Departamento de Salud, del CatSalut y del consistorio sabadellense, como la solución a la congestión de las listas de espera quirúrgicas de la Corporación Sanitaria Parc Taulí (CSPT). Nosotros pensamos que no es un argumento suficiente para que haya una continuidad en las derivaciones de operaciones quirúrgicas y determinados servicios hacia la asistencia privada. Y además, estas razones no nos cuadran.

Continua llegint

[@SanitatSBD15M] Los Especialistas de la Sanidad Pública: Una especie en extinción

[pdf] Los Especialistas de la Sanidad Pública: Una especie en extinción

El panorama sanitario del Vallés Occidental no puede ser más desolador. Desde que el nuevo Plan de Salud de Cataluña 2011-2015 [1] (en el que se afirma que “Los recursos humanos son suficientes aunque su distribución muestra un alto número de especialistas respecto a otros países de nuestro entorno“) se está aplicando junto con el proyecto RAT (Reordenación Asistencial Territorial) [2], los especialistas de la Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS) están desapareciendo.

El Director del CatSalut Josep Maria Padrosa Macias, mano derecha del consejero de sanidad Boi Ruiz, que fue el padrosa1 apoderado de un holding de unas veinte empresas [3] [4] [5] del grupo Corporación Fisiogestión [6], ya lo insinuó cuando afirmaba que uno de los objetivos de la Generalitat era reordenar los servicios especializados y concentrarlos en determinados hospitales, llevando a cabo la unificación de las diversas especialidades, y que si era necesario echar al personal profesional que no tuviera cabida en el nuevo sistema, no dudaría en hacerlo, pero claro limpiándose las manos, delegando en los hospitales la decisión de cómo realizar el eufemístico ‘recorte presupuestario’. También nos resulta curioso, por lo que se desprende de sus palabras, que se pueda ganar en ‘eficacia’ evitando la hospitalización de los enfermos después de ir a urgencias o de una intervención quirúrgica, pero eso es otra historia [7].

Continua llegint

[@SanitatSBD15M] Els Especialistes de la Sanitat Pública: Una espècie en extinció

[pdf] Els Especialistes de la Sanitat Pública:  Una espècie en extinció

El panorama sanitari del Vallès Occidental no pot ser més desolador. D’ençà que el nou Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 [1] (en el qual s’afirma que “Els recursos humans són suficients encara que la seva distribució mostra un alt nombre d’especialistes respecte a altres països del nostre entorn”) s’està aplicant juntament amb el projecte RAT (Reordenació Assistencial Territorial) [2], els especialistes de l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) estan desapareixen.

El Director del CatSalut Josep Maria Padrosa Macias, mà dreta del conseller de sanitat Boi Ruiz, que va ser padrosa1apoderat d’un holding de prop d’una vintena d’empreses  [3] [4] [5] del grup Corporación Fisiogestión [6], ja ho va  insinuar quan afirmava que un dels objectius de la Generalitat era reordenar els serveis especialitzats i concentrar-los en determinats hospitals, portant a terme la unificació de les diverses especialitats, i que si calia fer fora a personal professional perquè no tingués cabuda en el nou sistema, no dubtaria a fer-ho, però clar netejant-se les mans, delegant als hospitals la decisió de com realitzar l’eufemístic ‘retall pressupostari’. També ens resulta curiós, pel que es desprèn de les seves paraules, que es pugui guanyar en ‘eficàcia’ evitant hospitalitzar als malalts després d’anar a urgències o d’una intervenció quirúrgica, però això és una altra història [7].

Continua llegint

Dimecres 7 de maig SABADELL – Presentació del llibre ‘La izquierda como problema’

Izquierda como problema2Hora: A les 6  de la tarda

Lloc: Biblioteca Pública de Gràcia (Institut Pau Vila)
Adreça: Carrer Viladomat, 118. Sabadell
Si tens ganes de fer una llegida prèvia o no pot venir fes clic a la portada per descarregar el llibre o aquí: La izquierda como problema
.
A càrrec dels seus autors Joaquín Miras i Joan Tafalla
“Com enfrontar la involució civilitzatòria que estem patint a Espanya? I, quin paper ha jugat l’esquerra perquè s’arribi a aquesta situació? Eus aquí dues preguntes pertintents que es responen amb rotunditat en aquest llibre.
Joaquín Miras i Joan Tafalla descriuen, sense embuts, les causes que ens han conduït a l’actual crisi institucional, social i política (una crisi de règim), i apel•len, com única solució real, a què el poder torni a residir en l’autèntic Sobirà, ara manifestament ignorat: el Poble”.
Joaquín Miras ha publicat Repensar la política, refundar la izquierda, i, en qualitat d’editor conjuntament amb Joan Tafalla, Socialización, Democracia, Autogestión, a més de nombrosos articles en torn l’obra de Gramsci, Lukács, Rosemberg, Pasolini, etc. És membre d’Espai Marx.
Joan Tafalla és autor de Un cura jacobino: Jacques-Michel Coupé, i coautor, amb Irene Castells, de l’Atles històric de la Revolució Francesa. A més de la col•laboració amb Joaquín Miras, ha editat Miradas sobre la precariedad amb Josep Bel i Pep Valenzuela, i articles sobre republicanisme, sindialisme, socialisme, etc en distintes publicacions. És membre d’Espai Marx.

__________________________________________________________________________

+informació a l’Agenda 15M Sabadell

[Informe pdf] @greenpeace_esp España: hacia un clima extremo. Riesgos de no frenar el cambio climático y la destrucción del Ártico

Document – abril 22, 2014
Per descarregar el document en PDF fes clic a la portada:
portada-artico

#JudiciParlament Ante los hechos represivos que vivimos, qué oportuna y actual la reflexión de Fiódor Dostoievski:

torturas-a-los-periodistas“Hay personas como tigres, ansiosas de lamer la sangre.
Quien ha experimentado una sola vez el poder, el dominio ilimitado sobre el cuerpo, la sangre y el espíritu de otro hombre igual a él, que ha sido creado de la misma manera, que es su hermano por la ley de Cristo;
quien ha experimentado el poder y la capacidad absoluta para humillar de la forma más denigrante a otra criatura portadora de la imagen divina,
ése pierde por fuerza el control sobre sus propios sentimientos.
La crueldad es un hábito: es susceptible de desarrollarse, y de hecho se desarrolla hasta convertirse en una enfermedad. Estoy convencido de que el mejor de los hombres puede endurecerse y embrutecerse, por culpa de ese hábito, hasta el nivel de las fieras.
La sangre y el poder embriagan: la grosería y la depravación se van desarrollando: la inteligencia y el sentimiento admiten las mayores aberraciones, y acaban por considerarlas placenteras.
La persona, el ciudadano, desaparece para siempre, cediendo paso al tirano, y el regreso a la dignidad humana, al arrepentimiento, al renacer, se convierte en algo punto menos que imposible. Además, en vista de que se puede ejercer semejante tiranía, el ejemplo cunde y se extiende por el cuerpo social de forma contagiosa: se trata de un poder muy seductor.
Una sociedad que observa este fenómeno con indiferencia ya ha sido corrompida en sus mismos fundamentos.
En resumen, el derecho al castigo corporal, otorgado a una persona para ejercerlo sobre otras, es una de las lacras de la sociedad, así como uno de los medios más poderosos para exterminar en ella todo embrión, toda tentativa de desarrollar el espíritu cívico, y constituye la base más sólida para su descomposición absoluta e irreversible”.
.
Dostoievski en “Memorias de la casa muerta”
Ilustración de Enki Bilal

[Documento] En defensa del sistema público de pensiones

Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer  el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

[pdf] En defensa del sistema público de pensiones

[pdf] Firmantes del documento

pensiones3LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.

Continua llegint