[Document] Sr Boi Ruiz, #ElsNúmerosNoQuadren

Per descarregar-vos el document en [pdf ]  feu clic aquí

.

Els contractes del CatSalut amb la Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya

Mentre disminueix la capacitat hospitalària i assistencial a l’Hospital Taulí (Hospital de Sabadell) i creix la inversió en serveis hospitalaris privats, el conseller Boi Ruiz i el seu grup d’amics estan suprimint de la Sanitat Pública serveis, operacions quirúrgiques específiques i proves diagnòstiques i estan creant un marc adequat per a la mercantilització de la medicina especialitzada i hospitalària.

1Llits

Producte de la col·laboració entre el GdT 15M Sanitat de Sabadell i la parlamentària d’Iniciativa per Catalunya Verds i membre de la Comissió de Salut (CS) Marta Ribas, el 9 de juliol de 2014 aquesta va interpel·lar el senyor Boi Ruiz, Conseller de Salut del govern de la Generalitat de Catalunya, sobre els contractes del CatSalut amb la Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya que pertanyen al grup sanitari privat IdcSalud, abans anomenat Capio. Aquests contractes, sempre han estat justificats pels dirigents del Departament de Salut, del CatSalut i del consistori sabadellenc, com la solució a la congestió de les llistes d’espera quirúrgiques de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT). Nosaltres pensem que no és un argument suficient perquè hi hagi una continuïtat en les derivacions  d’operacions quirúrgiques i determinats serveis cap a l’assistència  privada. I a més, aquestes raons no ens quadren.

Privatitzar la sanitat pública és productiu i humanitari

A banda de la interpel·lació de la parlamentària Marta Ribas, la mateixa, va formular per escrit un seguit de preguntes respecte els hospitals privats d’IDC Salud. El conseller Boi Ruiz va fer pública una resposta, superficial i confusa (veure Tram. 314-12226/10 Resposta p.15 o el Butlletí Oficial del Parlament núm. 386 sencer) on afirma, entre altres coses, que la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) ha rebut, gràcies a aquests convenis, uns ingressos durant l’any 2013 de prop de 900.000 euros. Com és això possible? Com es demostra aquesta afirmació? Això vol dir que els serveis sanitaris de la privada surten més econòmics que els equivalents realitzats a la pública? Així, per què no traspassen tots els serveis? El Conseller de Salut que hauria de gestionar, defensar i lluitar per l’efectivitat de la sanitat pública sembla que ens vulgui convèncer de les bondats de la privada. Per reafirmar aquesta “normalitat” converteix els convenis assistencials en un acte de humanitat quan ens diu que “La CSPT té convenis assistencials amb moltes altres entitats, entre les quals destaquen la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, la Fundació Sanitària de Mollet o la Fundació Hospital de Puigcerdà”

No cal que ens convenci de les derivacions a la privada, ni dels contractes per serveis assistencials. Podem prendre per exemple el servei de l’hemodiàlisi, que en aquest any 2014 els contractes amb la privada han estat per un import de més de 77 milions d’euros, i la veritat, això no ens fa cap bé, no convenç. Els diners públics s’han d’invertir en la sanitat pública.  Els diners públics que s’inverteixen en la sanitat privada deixen de ser controlables, passen a ser opacs i qui sap si part d’ells poden acabar a qualsevol paradís fiscal com és el cas d’IDCSalud i les Illes Caiman. Així, per descomptat, els números no quadren.

Mobilitzar personal sanitari a la privada és una prestació de serveis assistencial

La patronal sanitària i/o la sanitat privada (UCH), en la seva recerca del guany econòmic, va dissenyar fórmules opaques que dificultessin el seguiment i control del diners. Van crear el “Pla Estratègic” on es potencien “les aliances estratègiques de les empreses associades”. El conseller Boi Ruiz en parla molt d’aquestes aliances, on els consorcis sanitaris com el Taulí, poden fer contractes i cedir serveis, amb la qual cosa es fa possible el transvasament de personal sanitari d’unes empreses públiques a privades sense retre comptes d’aquests fets a la ciutadania i sota l’al·legació que no es mou als treballadors, només que presten els serveis en un altre lloc. Serveis sanitaris públics ubicats en centres privats?. Llegiu l’article de David Companyon “Les relacions entre Parc Taulí i Capio Hospital General de Catalunya“. Els fets no quadren.

El conseller Boi Ruiz sobre la mobilitat de personal declara que: “En cap cas es tracta de cessió de treballadors sinó de prestació de serveis assistencials, ja que és la CSPT -a través del seus professionals- la que dirigeix i controla el procés quirúrgic o mèdic. En cap cas els professionals responen a ordres de personal directiu aliè a la CSPT.” I com pot saber el professional de qui rep les ordres quan està prestant serveis assistencials en un centre privat? I no és lògic pensar que els treballadors sanitaris puguin patir unes directrius més abusives? I finalitza: “Els convenis i les addendes especifiquen el volum en hores/jornades de dedicació professional o bé l’activitat a realitzar.” (veure Tram. 314-12226/10 Resposta p.15).

En aquesta al·legació del conseller de salut es confirma que el Consorci Sanitari Parc Taulí (CSPT) dirigeix determinats serveis sanitaris i permet la “prestació de serveis assistencials” per part de professionals de la sanitat pública dins de diverses clíniques privades, en concret a l’Hospital General de Catalunya i a la Clínica del Vallès. I qui se n’aprofita d’aquestes “direccions de serveis sanitaris” és el grup privat IdcSalud perquè se li permet formar part, discretament i sense fer soroll, del sistema sanitari públic. Tot això no ens quadra.

Els contractes amb la sanitat privada. Els números no quadren

Amb la resposta del conseller de salut Boi-Ruiz es va adjuntar un annex (1), el que veiem a continuació, en el qual es fan constar els diners públics que es van emprar pels contractes amb l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, durant el període  2010-2013. 

(1)    Contractes amb Hospital General de Catalunya i Clínica del Vallès, segons Boi Ruiz

2contracte
L’annex mostra unes xifres que no coincideixen amb les de la graella de registres i contractes (2), la que veiem a continuació, en l’àmbit de l’atenció sanitària del CatSalut que la pàgina web de la Generalitat de Catalunya va fer pública. I doncs? Per què no coincideixen les dades que aporta el conseller Boi Ruiz amb el document on van quedar registrats tots els contractes del CatSalut (SCS) durant el període 2010-2013? Ni els números quadren.

3contracte

La contractació del CatSalut a Capio Sanidad SLU, és a la graella de registres i contractes en l’àmbit de l’atenció sanitària del CatSalut. Si comparem les dades aportades pel conseller Boi Ruiz, tot fa pensar que els diners destinats a Capio Sanidad SLU van suposar una contractació directa del CatSalut amb l’Hospital General de Catalunya. Com va funcionar la contractació? L’Hospital Taulí o el CatSalut contracta a l’Hospital General de Catalunya i a Clínica del Vallès per descongestionar l’Hospital Taulí i alhora s’eliminen llits per manca de personal? Què és el que estan rebent els polítics de l’administració catalana en l’àmbit de la sanitat per enfortir la privada i perquè els números no quadrin?

IDCSalud, abans Capio (que havia adquirit el H. Sagrat Cor i Clínica del Vallès de Quinta de Salut l’Aliança) s’està embutxacant diners públics per la contractació de serveis sanitaris que la sanitat pública podria realitzar. I aquests contractes són milionaris. Sembla clar que així es impossible que els números quadrin.

Les empreses privades de la sanitat tenen ànim de lucre i no dubtaran a facturar imports encara més desorbitats quan la Sanitat Pública no disposi dels recursos necessaris per a poder donar l’assistència concreta. Aquests imports seran alhora més difícils de quantificar, de fer-ne un seguiment, de justificar, en definitiva seran més opacs. Els números no quadren.

Conseller Boi Ruiz, pot fer públics els contractes del CatSalut amb la Clínica del Vallès i amb l’Hospital General de Catalunya? Sap per què els volem? Estem fartes que els números no quadrin. Volem Transparència i Sanitat Pública 100%

Conseller Boi Ruiz, ¿per què els números no quadren amb els nostres diners?

4totals

5Comparatiu

 

(2) Graella de convenis i contractes en l’àmbit sanitari del CatSalut

6ClinicaValles

7HospitalCatalunya

Per descarregar-vos el document en [pdf]  feu clic aquí

.

 Moviment Indignació 15M Sabadelllogo indignacioSBD2

El nostre agraïment per la seva participació en l’elaboració d’aquest document a Ramon Serna membre de Catac CTS-IAC, als parlamentaris David Companyon i Marta Ribas pel seu suport, a la revista CafèAmbLlet que ens serveix d’inspiració i a tots els col·lectius i plataformes que estan lluitant per defensar la Sanitat Pública 100%.

Anuncis