Dissabte 8 de març – SABADELL Assemblea @CoordVallesOcc i Trobada al Jardí de l’Amistat

__________________________________________________________________________

SABADELL [@CoordVallesOcc] Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental

Hora: A 2quarts d’11 del matí

Lloc: Plaça Dr Robert. Sabadell
Organitza: Coordinadora 15M del Vallès Occidental

Per la confecció de l’ordre del dia:
http://titanpad.com/OrdreDelDia15MCVO

vallesocc_8-3-14

__________________________________________________________________________

SABADELLL [Trobada] JARDI DE L’AMISTAT. Vivències i apropiacions

Hora: A 2quarts de 12 del matí

Lloc: Biblioteca de Ponent

Adreça: Plaça d’Ovidi Montllor, 5 08206 Sabadell

Trobades al voltant del Jardí de l’Amistat

Anàlisi diagnosi col·lectiu del Jardí de l’Amistat

Jardí de l’Amistat

Projecte en Curs

expo-taller-anna1

__________________________________________________________________________

+informació a l’Agenda 15M Sabadell

Anuncis