[pdf] Projecte de RDL sobre els drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

Us presentem l’esborrany de text refós LISMI+LIONDAU, que afecta a les persones amb diversitat funcional. La nova norma pretén ser aprovada en Consell de Ministres com a Reial Decret Legislatiu a la tardor, sense que hagi estat debatuda, consultada, consensuada, ni en àmbit parlamentari, ni a les persones a qui afectarà.

L’acompanyem d’algunes consideracions que creiem interessants i de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, aprovada Per l’Assemblea General de les Nacions  Unides i ratificada  per Espanya el 21 d’abril de 2008

.

[pdf] El projecte de RDL text refós LISMI+LIONDAU

.
[pdf] Consideracions realitzades per DINCAT
.
[pdf] Consideracions realitzades per Gay-Vendrell Advocats
.

[pdf] Document ONU
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Anuncis