SABADELL – Assemblea Coordinadora 15M Vallès Occidental @CoordVallesOcc

vallesocc_6-4-13

Dissabte 6 d’abril

Hora: A les 11  del matí

Lloc: plaça 15M (Dr Robert). Sabadell

Coordinadora 15M Vallès Occidental

@CoordVallesOcc

Ordre del dia:

1- Compondre l’equip de dinamització

2- Presentació de la coordinadora 15M i dels participants

3- Tresoreria

2n concert solidari

4- Accions passades

5- Accions futures i propostes:

1r de maig i 12M-15M

6. Altres

Barraques i Enquesta Xapes

7- Precs i preguntes

Replantejament del GdT Nomesfam i proposta de fer un projecte d’ Autogestió

Anuncis