[acta] RUBÍ – Assemblea Coordinadora 15M Vallès Occidental

Dissabte 02 de març de 2013

Anar a acta en català

Ir a acta en castellano

Anar a actes pasades

[cat]
.

Ordre del dia:

1. Propera assemblea

2. Presentació de la coordinadora i pobles assistents

3. Accions passades

4. Accions futures

5. Grups de treball

 

1. Propera assemblea + secretariat:

Serà a Sabadell el dissabte 6/04.

PROPOSTA d’acta: Un company fa una proposta per fer l’acta entre totes. Es crea un titanpad i cadascú pot completar la informació o pot participar en l’elaboració de l’acta:

http://titanpad.com/ActaCoordVallesOcc

També es decideix el mateix per la ordre del dia de la pròxima assemblea. Qui vulgui afegir punts o pot fer aquí:

http://titanpad.com/OrdreDelDia15MCVO

2. Presentació de la coordinadora i pobles assistents:

Barberà, Ripollet, Rubí, Sabadell.

Rubí explica com les forces del 15M s’han anat redistribuint en altres grups com la PAH i d’altres. Rubí indignat són unes 4 persones que es reuneixen al local de la CGT. Fem el contacte amb aquest petit grup, amb la qual cosa s’aconsegueix l’objectiu de contactar amb el 15M de ciutats que no acostumen a participar a la coordinadora. Ens comenten que estaran atents a properes convocatòries de la coordinadora i que intentaran participar de les assemblees. S’agraeix el fet que s’hagi restablert el contacte perquè el fil estava trencat, no tenien relació amb altres grups del 15M de fora de Rubí.

3. Accions passades:

– 23F. Valoració positiva. Malgrat sospitem que hi ha intents de manipulació i que semblava que fins l’últim moment no hi havia difusió, va assistir moltíssima gent i molts col·lectius van fer petites accions. Això proba que tenim poder de difusió i  convocatòria i ha de ser una injecció de moral i d’ànim.

http://mareaciudadana.blogspot.com.es/

@MareaCiudadana

facebook: http://goo.gl/MzuGw

e-mail: mareasunidas@gmail.com

* Per la nostra seguretat, es menciona que els companys de http://rereguardaenmoviment.org/ pengen bons manuals antirrepressius.

PROPOSTA: Grup de treball de seguretat i logística a actes multitudinaris. A treballar com ens definim a les manifestacions.

4. Accions futures:

– Reprendre l’acció mensual de la coordinadora

– Es proposa preguntar al municipis que estan creant un espai tipus menjador social o centre social, si necessiten ajuda o si podem unir forces en alguna demanda o exigència. Sabem que tant a Sabadell com a Badia hi han projectes d’aquest tipus en creació.

– 15M: Proper dissabte 9/03 a les 11h a plaça Catalunya, 2ª reunió transversal per a la preparació de l’aniversari 15M. Hi anirem varies persones perquè creiem que és important participaren en la coordinació com a coordinadora Vallès Occ.15m d’ aquesta acció que es el nostre aniversari.

– SANITAT: Amb l’arribada del nou informe (***) en el que s’explica la privatització de 18 hospitals més, entre ells el Taulí i l’Hospital de Terrassa, la Plataforma en defensa de la sanitat del Vallès convoca el dia 17 de Març a una marxa que sortirà a la vegada des dels dos hospitals, per trobar-se al “CAP fantasma” (perquè mai es va construir) de Can Llong ( Sabadell). Es un punt entremig es farà un tall de carretera, on hi ha l’entrada a l’Autopista.

http://bit.ly/XxTOl8

(***) Document del organisme assessor en matèria econòmica de la Generalitat:

El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) Es l’organisme assessor d’Artur Mas en matèria econòmica, que presideix Salvador Alemany.

El document creat per aquest organisme assessor al passat mes de desembre, que porta per títol Catalunya: visió o objectius econòmics de futur, aposta, entre d’altres aspectes, per cercar noves fonts de finançament per a la sanitat pública i destaca el copagament (o repagament). També advoca per augmentar el pes de l’empresa privada a la universitat pública, per retallar (o ajustar, com diu el treball) la plantilla de l’administració pública i per premiar la contractació d’una mútua de sanitat privada. Resumint, aposta per un model que enfortiria el sector privat en detriment del públic.

L’apartat 1.2 d’aquest document, fa referència a la sanitat i deixa ben clar les voluntats polítiques (recomanem la seva lectura). La intenció del govern, es portar aquest document al parlament. Us deixem el link al document:

http://bit.ly/XxTX85

– CONCERT SOLIDARI per la caixa de resistència: difusió difusió! 30 Març a La Sala, Sabadell.

(M’ havia oblidat de comentar, perdoneu-me, que hauré de demanar diners a la caixa de despeses de la coordinadora per portar a la impremta els tiquets de les entrades del concert i llaunes de cervesa k es compraran per els músics).

– PROPOSTA: Portar sempre la pancarta de la coordinadora (en farem una però també pot servir la de la marxa del Vallès) i anirà passant de poble en poble.  Es farà càrrec de la pancarta el poble encarregat de rebre la següent assemblea de coordinadora. Es tractaria que l’assemblea tingués visibilitat

– S’organitza un GdT per fer xapes de la Coordinadora del Vallès aviam si podem aportar algun extra a la caixa de resistència.

– El dissabte passat a l’assemblea de la Coordinadora 15M del Vallès Occidental es va decidir, entre altres coses, realitzar unes noves xapes per aconseguir diners  per la  caixa de resistència.

La idea era basar-nos en el disseny de les tisores amb el lema ”NO a les retallades” i actualitzar-lo amb dos nous dissenys: Un amb una motoserra i el  lema “ja NO són retallades” i l’altre amb una destral i el lema “ara ja són destralades”. Aquest és el resultat.

Hi ha també la versió en  castellà amb els lemes “ya NO son recortes” i “ahora ya son hachazos” i amb els  dissenys exactament iguals a la  versió catalana.

http://bit.ly/ZBU8K4

– Es va dir d’obrir un titanpad on hi hagués informació sobre els esdeveniments futurs i on es recollís tots els elements necessaris per poder participar en els diferents debats, fòrums, assemblees, etc. que s’organitzen a nivell estatal:

http://titanpad.com/Agenda15MEstatal

5. Grups de treball:

– Comunicació: El correu de la coordinadora ha passat a gestionar-lo, per falta de gent, la mateixa persona que gestiona acampada Sabadell. És per aquest motiu, que de moment i per comoditat, la informació s’està rebent des del correu d’acampada Sabadell. No us preocupeu que no us arribaran els e-mail per duplicat. Perdoneu les molèsties i ja sabeu, si hi ha algú amb disponibilitat i interès a treballar en el grup de  comunicació, hi ha feina!!! 😉

– Alimentació: No hi ha ningú d’aquest grup

– Sanitat (Taulí); Els companys de l’assemblea d’afectades del Taulí ens expliquen la situació que pateixen. Com ja s’intuïa, des de que el comitè d’empresa va aixecar l’acampada, va desvincular-se de l’assemblea al·legant que s’adherien a la plataforma en defensa de la sanitat del Vallès i que era duplicar feina. L’assemblea no comparteix això ja que la plataforma es accessible a col·lectius, entitats i grups organitzats però no es accessible per als usuaris com a tal.  Cada vegada els hi posen més dificultats per a fer l’assemblea: els han prohibit la utilització del vestíbul, després també el petit porxo al costat de l’entrada i, per no ser suficient, la direcció no s’ha estat d’ amenaçar directament les 4 professionals del Taulí que formen part de l’assemblea d’afectades del Taulí. El grup es posa en marxa per demanar posicionament de la plataforma i denunciar davant els mitjans de comunicació aquesta amenaça.

http://bit.ly/Z1i5t6

Propera assemblea Afectades del Taulí : 14/03 a las 18h en el Taulí.

Es recorda que la propera assemblea de la coordinadora es farà a Sabadell el dissabte 6 d’abril.

—————————————————————–

[cast]

Orden del día:

1. Próxima asamblea

2. Presentación de la coordinadora y pueblos asistentes

3. Acciones pasadas

4. Acciones futuras

5. Grupos de trabajo

1. Próxima asamblea + secretariado:

Será en Sabadell el sábado 6/04.

PROPUESTA de acta: Un compañero hace una propuesta para hacer el acta entre todas. Se crea un titanpad y cada uno puede completar la información o puede participar en la elaboración del acta:

http://titanpad.com/ActaCoordVallesOcc

También se decide lo mismo para la orden del día de las próximas asambleas. Quien quiera añadir puntos lo puede hacer aquí:

http://titanpad.com/OrdreDelDia15MCVO

2. Presentación de la coordinadora y pueblos asistentes:

Barberà, Ripollet, Rubí, Sabadell.

Rubí explica cómo las fuerzas del 15M se han ido redistribuyendo en otros grupos como la PAH y otros. Rubí indignado son unas 4 personas que se reúnen en el local de la CGT. Hacemos el contacto con este pequeño grupo, con lo que se consigue el objetivo de conectar con el 15M de ciudades que no suelen participar en la coordinadora. Nos comentan que estarán atentos a próximas convocatorias y que intentarán participar de las asambleas. Se agradece el hecho de que se haya restablecido el contacto porque el hilo estaba roto, no tenían relación con otros grupos del 15M fuera de Rubí.

3. Acciones pasadas:

– 23F. Valoración positiva. A pesar de que sospechamos que hay intentos de manipulación y que parecía que hasta el último momento no había difusión, asistió muchísima gente y muchos colectivos hicieron pequeñas acciones. Esto prueba que tenemos poder de difusión y convocatoria y debe ser una inyección de moral y de ánimo.

http://mareaciudadana.blogspot.com.es/

@ MareaCiudadana

facebook: http://goo.gl/MzuGw

e-mail: mareasunidas@gmail.com

* Para nuestra seguridad, se menciona que los compañeros de http://rereguardaenmoviment.org/ cuelgan buenos manuales antirepresivos.

PROPUESTA: Grupo de trabajo de seguridad y logística a actos multitudinarios. A trabajar como nos definimos a las manifestaciones.

4. Acciones futuras:

– Retomar la acción mensual de la coordinadora

– Se propone preguntar a los municipios que están creando un espacio tipo comedor social o centro social, si necesitan ayuda o si podemos unir fuerzas en alguna demanda o exigencia. Sabemos que tanto en Sabadell como en Bahía hay proyectos de este tipo en creación.

– 15M: Próximo sábado 9/03 a las 11h en plaza Catalunya, 2 ª reunión transversal para la preparación del aniversario 15M. Iremos varias personas porque creemos que es importante participaron en la coordinación como coordinadora Vallés Occ.15m de esta acción que es nuestro aniversario.

– SANIDAD: Con la llegada del nuevo informe (***) en el que se explica la privatización de 18 hospitales, entre ellos el Taulí y el Hospital de Terrassa, la Plataforma en defensa de la sanidad del Vallés convoca el día 17 de Marzo a una marcha que saldrá a la vez desde los dos hospitales, por encontrarse en el “CAP fantasma” (porque nunca se construyó) de Can Llong (Sabadell). En un punto intermedio se hará un corte de carretera, donde está la entrada a la Autopista.

http://bit.ly/XxTOl8

(***) Documento del organismo asesor en materia económica de la Generalitat:

El Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento (CARECA) Es el organismo asesor de Artur Mas en materia económica, que preside Salvador Alemany.

El documento creado por este organismo asesor al pasado mes de diciembre, que lleva por título Cataluña: visión u objetivos económicos de futuro, apuesta, entre otros aspectos, para buscar nuevas fuentes de financiación para la sanidad pública y destaca el copago ( o repago). También aboga por aumentar el peso de la empresa privada en la universidad pública, para recortar (o ajustar, como dice el trabajo) la plantilla de la administración pública y para premiar la contratación de una mutua de sanidad privada. Resumiendo, apuesta por un modelo que fortalecería el sector privado en detrimento del público.

El apartado 1.2 de este documento, se refiere a la sanidad y deja bien claro las voluntades políticas (recomendamos su lectura). La intención del gobierno, se llevar este documento al parlamento. Os dejamos el link al documento:

http://bit.ly/XxTX85

– CONCIERTO SOLIDARIO por la caja de resistencia: difusión difusión! 30 Marzo en La Sala, Sabadell.

(Me había olvidado de comentar, perdonadme, que tenga que pedir dinero en la caja de gastos de la coordinadora para llevar a la imprenta los tickets de las entradas del concierto y latas de cerveza k se comprarán por los músicos).

PROPUESTA: Llevar siempre la pancarta de la coordinadora (haremos una pero también puede servir la de la marcha del Vallés) e irá pasando de pueblo en pueblo. Se hará cargo de la pancarta el pueblo encargado de recibir la siguiente asamblea de coordinadora. Se trataría de que la asamblea tuviera visibilidad

– Se organiza un GdT para confeccionar chapas de la Coordinadora del Vallés para ver si podemos aportar algún extra a  la caja de resistencia.

– El sábado pasado en la asamblea de la Coordinadora 15M del Vallés Occidental se decidió, entre otras cosas, realizar unas nuevas chapas para conseguir dinero para la caja de resistencia.

La idea era basarnos en el diseño de las tijeras con el lema “NO a los recortes” y actualizarlo con dos nuevos diseños: Uno con una motosierra y el lema “ya NO son recortes” y el otro con un hacha y el lema “ahora ya son hachazos”. Este es el resultado.

Hay también la versión en castellano con los lemas “ya NO son recuerdos” y “ahora ya son hachazos” y con los diseños exactamente iguales a la versión catalana.

http://bit.ly/ZBU8K4

-Se dijo que abrir un titanpad donde hubiera información sobre los eventos futuros y donde se recogiera todos los elementos necesarios para poder participar en los diferentes debates, foros, asambleas, etc. que se organizan a nivel estatal:

http://titanpad.com/Agenda15MEstatal

5. Grupos de trabajo:

– Comunicación: El correo de la coordinadora ha pasado a gestionarlo, por falta de gente, la misma persona que gestiona acampada Sabadell. Es por este motivo, que de momento y por comodidad, la información se está recibiendo desde el correo de acampada Sabadell. No se preocupe que no os llegarán los e-mail por duplicado. Perdonad las molestias y ya sabéis, si hay alguien con disponibilidad e interés en trabajar en el grupo de comunicación, hay trabajo! 😉

– Alimentación: No hay nadie de este grupo

– Sanidad (Taulí) Los compañeros de la asamblea de afectados del Taulí nos explican la situación que padecen. Como ya se intuía, desde que el comité de empresa levantó la acampada, se desvincularse de la asamblea alegando que adherían a la plataforma en defensa de la sanidad del Vallés y que era duplicar trabajo . La asamblea no comparte esto ya que la plataforma es accesible a colectivos, entidades y grupos organizados pero no es accesible para los usuarios como tal. Cada vez les ponen más dificultades para hacer la asamblea: los han prohibido la utilización del vestíbulo, luego también el pequeño porche junto a la entrada y, por no ser suficiente, la dirección no ha sido de amenazar directamente las 4 profesionales del Taulí que forman parte de la asamblea de afectados del Taulí. El grupo se pone en marcha para pedir posicionamiento de la plataforma y denunciar ante los medios de comunicación esta amenaza.

http://bit.ly/Z1i5t6

Próxima asamblea Afectadas del Taulí: 14/03 a las 18h en el Taulí.

Se recuerda que la próxima asamblea de la coordinadora se hará en Sabadell el sábado 6 de abril.

———————————————————————————————-

Actes pasades:

12-1-13 Badia  http://bit.ly/YrH9wB

01-12-12 Santa Perpètua de la Mogoda http://bit.ly/UH5Qqs

29-10-12 Sabadell http://bit.ly/YmyGOt

15-09-12 Castellar del Vallès http://bit.ly/Nw8HOC

27-05-12 Montcada i Reixac http://bit.ly/MdNg1M

21-04-12 La Floresta http://bit.ly/KH48Lv

17-03-12 Viladecavalls (Can Tries) http://bit.ly/ReTnCi

12-02-12 Barberà http://bit.ly/Ymyz5w

15-01-12 Cerdanyola del Vallès http://bit.ly/YmyBKv

Anuncis