Diversitat Funcional. LISMI

LISMI

La LISMI és la llei d’integració social de persones amb diversitat funcional, Llei 13/1982 de 7 d’abril, que estableix per a les empreses públiques i privades, amb una plantilla superior a 50 treballadors, la obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%. La LISMI pretén, entre altres objectius, impulsar i fomentar la integració laboral de persones amb diversitat funcional.

Amb l’objectiu de facilitar a les empreses el compliment d’aquesta obligació, es van establir una sèrie de mesures de caràcter excepcional a la LISMI que es troben recollides en el reial decret 364/2005. Són les anomenades Mesures Alternatives.
.
BOE Llei 13/1982 d’ integració social de les persones amb diversitat funcional. (LISMI)
.
BOE Reial Decret 364/2005 pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb diversitat funcional.
.
BOE Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. (LIONDAU)
.
BOE Llei 49/2007, per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
.
[pdf] LISMI. Guia de la Llei i de Mesures Alternatives (2011)
Fundació Catalana de l’Esplai
.
[pdf] Algunes qüestions sobre contractació de persones amb discapacitat intel.lectual i sobre mesures alternatives
APPS
.
[pdf] Mesures alternatives a la LISMI
CCOO. Secretaría de Política Social
.
[premsa] (18maig12) Madrilonia por Foro de Vida Independiente y Divertad
El borrador de la futura Ley General de Discapacidad no soluciona el problema de la discriminación
.
[premsa] (28gen13) Autismo Diario
Comienza a tramitarse la futura Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social

logo_color diversitat funcional

Anuncis