[Formularis reclamació] Dret a l’actualització de la pensió de l’any 2012 via @CollectiuRonda

La Comissió de la Gent Gran 15M, se hace eco de ello y apoya, de manera inmediata dando la máxima difusión y posteriormente, convocando otras actuaciones que difunda esta nueva liquidación de nuestros derechos

facebook: Comissio Gent Gran 15M

cgentgran@gmail.com

[pdf] Formulari (català)

[pdf] Formulario (castellano)

.

Dret a l’actualització (Col·lectiu Ronda)

El Govern espanyol vulnera greument la llei amb la seva decisió de no compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes durant 2012. Des del Col·lectiu Ronda posem gratuïtament a la vostra disposició els formularis necessaris per reclamar aquesta actualització.

[Traducción al castellano]
L’Estat espanyol té l’obligació legal de compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes acumulat durant l’any 2012, tal i com estableix la Llei General de la Seguretat Social. Malgrat la claredat de la norma en vigor, però, l’Executiu ha presentat el Reial Decret 28/2012 on, a banda d’anunciar minses pujades de les pensions pel proper any, anuncia que no té intenció de revaloritzar les pensions d’aquest any tal i com és la seva obligació.

¿Quina revalorització?

L’increment anual de les pensions es calcula a partir de la dada de l’IPC del mes de novembre de l’any anterior. D’aquesta forma es fa la previsió per apujar les pensions de tal forma que els pensionistes no perdin poder adquisitiu durant l’any. Aquesta és una obligació establerta tant per la Constitució com per la Llei General de la Seguretat Social.

En el cas que la previsió acabi sent errònia i l’IPC s’incrementi per sobre de la dada que es va prendre com a referència, l’Estat ha de fer un abonament addicional que compensi els perceptors de pensions pels diners deixats de percebre.

Per a l’any 2012, les pensions es van incrementar un 1%. Molt lluny del 2’9% que hagués estat necessari per compensar de forma efectiva l’increment de l’IPC. Aquesta diferència, la que va de l’1% al 2’9%, és la que l’Estat ha de pagar per llei a tots els pensionistes. Malauradament per a milions de persones a tot l’Estat espanyol, l’executiu ha decidit situar-se fora de la legalitat vigent, ignorant la mateixa Constitució de la qual es declara defensor, anunciant que no compensarà als pensionistes. Que es nega, en definitiva, a complir la llei.

Formularis
Amb l’objectiu d’afavorir i facilitar que totes les persones afectades puguin reclamar davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social l’abonament de la revalorització de les seves pensions corresponents al període comprés entre gener i novembre de 2012, des del Col·lectiu Ronda posem a la vostra disposició de de forma totalment gratuïta i lliure un formulari de reclamació que només us caldrà omplir amb les vostres dades i presentar davant l’INSS.
El formulari el trobareu en format PDF. Només necessiteu imprimir-ho, omplir-ho i presentar-lo a l’INSS.

Qüestió de justícia
Us animem a presentar les vostres reclamacions en defensa d’allò que legalment us pertoca i a fer-ne la màxima difusió possible, convidant a tothom afectat a participar d’aquesta iniciativa. No podem permetre que, de forma impune, un govern es situï fora de la legalitat vigent atacant els legítims drets d’un col·lectiu com és el de les persones pensionistes, ja excessivament maltractat.

[pdf] Formulari (català)

[pdf] Formulario (castellano)

Anuncis