[pdf] ACTA DE LA JORNADA DE REFLEXIÓ – 1D – Casa de la Soli

1. Presentació i metodologia

Es presenten les jornades, s’explica la metodologia i es reparteix un full amb totes les propostes

De les propostes, queden inicialment sense vots o amb molt pocs vots les propostes 1, 3, 7, 8, 9, 11 (a sota en vermell).

Es fan grups de persones per treballar les propostes 2, 4, 5, 6 d’acció i 10 i 12 d’organització.

Propostes d’acció

1. Sant joan 15m

2. Manifestació i vaga general – 7 persones

3. Envoltar les seus dels districtes de barcelona

4. Contra l’augment de les tarifes al transport públic – 4 persones

5. Campanya de denúncia contra els bancs – 4 persones

6. Assenyalar les persones corruptes de sanitat – 8 persones

Propostes de creació

7. Creació d’un banc de dades de fets denunciables

8. Assemblees populars com a òrgan sobirà dels barris

Propostes d’organització/cordinació:

9. Vincle amb la vessant internacional

10. Crear un grup tècnic de l’EC – 4 persones

11. Crear una eina electrònica per dinamitzar l’EC

12. Solucions per a la davallada de participació a les assemblees de barri – 9 persones

[pdf] ACTA DE LA JORNADA DE REFLEXIÓ – 1D – Casa de la Soli

Anuncis