Els sous d’en Bustos i regidors de l’Ajuntament de Sabadell imputats per corrupció

[blog] (28nov12) T.RESPON

L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sou públic de l’ Ajuntament de 81.576,04 euros bruts anuals, encara que el 2011 es va reduir un 11%. A més percep uns ingressos de 30.736,20 euros de la Diputació de Barcelona. En total, la retribució arriba 112.312,24 euros.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència i Serveis a les Persones, Juan Carlos Sánchez Salinas, cobra 66.259,06 euros.

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic, Joan Manau Valor, que també consta com un dels imputats en el recent cas de corrupció, cobra 66.259,06 euros del consistori.

La tinent d’alcalde de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, Montserrat Capdevila Tatché, que també ha estat imputada en el recent cas de corrupció, percep un sou de 16.200 euros, però cobra 68.400,59 euros del Parlament de Catalunya. En total, 84.600,59 euros.

Els sis regidors de Govern, entre els quals hi ha el germà de l’alcalde, Francisco Bustos Garrido, cobren 62.230 euros anuals.

Hi ha tres regidors amb dedicació parcial que ingressen 30.201,08 euros un 7% menys que durant l’anterior mandat.

En total, totes les retribucions sumen 793.417,19 euros.

Si els sous romanguessin congelats durant quatre anys, al cap del mandat, el cost pujaria a uns 3,17 milions d ‘euros.

També cobren importants sous dels càrrecs de confiança.

Coordinador de l’Espai Públic: 78.499,88 euros.

Coordinador d’Urbanisme: 78.499,82 euros.

Coordinador de Treball: Formació i Indústria 70.000 euros

Comissionat d’Esports: 70.000 euros.

Comissionada d’Innovació i Planificació 58.999,98 euros.

Comissionat de Drets Civils i Ciutadania: 58.999,92 euros.

Comissionat de Relacions Ciutadanes: 58.999,92 euros.

Coordinadora de Presidència: (60% de dedicació) 57.848,28 euros.

Coordinadora de la Secretaria de l’Alcaldia 46.000 euros.

Aquests sous es poden veure incrementats un 16% per un complement de dedicació.

28/11/12

Font: Sous públics.

Anuncis