[Llibre] Derechos y libertades para la lucha social y sindical. Guía Antirrepresiva

textos: gabinet jurídic confederal CGT

revisió i coordinació: s ª d’acció social / s ª de jurídica / àrea de formació de la CGT

il·lustracions: Alejandro Romera

disseny: belo7

Continguts (breu resum de l’índex):

* ACTUACIONS REPRESSIVES AL CARRER: La identificació – La retenció – Registre personal o escorcoll – Confiscació.

* DETENCIONS “ORDINÀRIES”: Introducció – Supòsits de detenció – Què passa durant el temps de detenció? – Consells pràctics en cas de detenció – Registre de domicilis i locals.

* LA LEGISLACIÓ ANTITERRORISTA: Introducció – A qui se li aplica? – ¿Què suposa l’aplicació de la legislació antiterrorista? – La tortura.

* CONSELLS PRÀCTICS EN RELACIÓ AMB LA REPRESSIÓ: Preparació d’una acció – Realització de concentracions i manifestacions – Què fer en cas de detenció d’un / a companys? – La videovigilància

* EL PROCÉS JUDICIAL: Estructura del procés penal – Altres processos judicials: el judici de faltes – Els nostres drets en un procés penal – Delictes dels quals habitualment ens intenten imputar – Què passa si ens condemnen? – Podem nosaltres denunciar a la policia? – El procediment administratiu sancionador.

* LA PRIVACIÓ DE LLIBERTAT: Els centres de “internament” d’estrangers – Els “centres de menors” – Les presons.

[pdf] Guía Antirrepresiva