Banca Armada

Participació de la Banca a la industria de les armes.

El Centre Delàs d’estudis per la pau de Justícia i Pau, Setem i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) promouen aquesta iniciativa de sensibilització i denúncia de les entitats financeres que participen en indústries militars o que alteren greument la vida de comunitats i pobles, mitjançant l’exigència d’un autèntic respecte dels drets humans i el medi ambient, per part de les entitats financeres.

BANCA ARMADA

Anuncis