[Difusió-Octavetes] GUIA FÀCIL PER NO PAGAR L’€URO x RECEPTA

Asamblea Sabadell

[PDF] GUIA FÀCIL PER NO PAGAR L’€URO x RECEPTA

(en català i castellà)

octaveta en català:

octavilla en castellano: