Debat

Links de la pàgina de l’N-1 on estan tots els debats oberts:
https://n-1.cc/pg/threaded_forums/1083324/

1 – ASSEMBLEA GENERAL:

CONSTRUINT L’ORDRE DEL DIA

2 – REFLEXIONS SOBRE EL 15M SABADELL

3 – DINAMITZACIÓ DELS BARRIS

4 – ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL

5 – TREBALL: LA REFORMA LABORAL

Anuncis