[doc] Procés d’Auditoria Ciutadana. Plataforma Auditoria Ciutadana Barcelona.

Premsa indignada

Activistes  llancen un procés d’Auditoria Ciutadana per demostrar la il·legitimitat  del deute, denunciar els seus responsables i exigir el NO PAGAMENT del  deute il·legítim:

[doc] http://tinyurl.com/d3d3hh8

Plataforma Auditoria Ciutadana Barcelona.

NO devem, NO paguem!
Tlf: 664069571
@AuditCiudadana
@AuditoriaBCN
Coordinació Estatal Plataforma: