Nova Web GdT Educació

S’ha creat una nova pàgina:
La del Grup de Treball de Sabadell per l’Educació.

correu: gtseducacio@gmail.com

https://sites.google.com/site/gtseducacio