[Document] Memòria Històrica

(14 d’octubre 2011)

En l’assemblea del divendres 14 d’octubre es va aprovar el document

Memòria Històrica

per vot afirmatiu de tots els presents, amb l’excepció de dues abstencions raonades. S’ha decidit donar-li traslat a la resta d’acampades.

Anuncis